معرفی شرکت تاکسیرانی :

خدمات ارائه شده :

کلیه خدمات مربوط به حمل ونقل مسافردرونشهری بصورت اینترنتی و آنلاین .

شامل امکاناتی که نرم افزار تاکسی هوشمند در اختیارکاربران قرارمیدهد شامل:

1- نمایش نقشه ماهواره ای مسیرهای تردد و امکان انتخاب دلخواه راننده که دارای کوتاهترین فاصله با مبدا سفر میباشد.

2- محاسبه هزینه ، مدت زمان و مسافت سفر بصورت آنلاین قبل از تکمیل درخواست سفر و امکان مشاهده آنلاین تاکسی بر روی تلفن همراه درخواست کننده تا اتمام سفر و رسیدن به مقصد.

3-  امکان گزارشگیری از کلیه سفرهای انجام شده بر روی تلفن همراه مشتری 

صاحب امتیاز : آقای محمد عرب بافرانی