یکی از سفیران ما باشید!

درآمد بیشتر کسب کنید

اگر خودروی شخصی مناسب و تمیز دارید، ظرفیت خالی آن را تبدیل به یک ماشین تولید درآمد نمایید. با تاکسی آس سفرهای خالی خود در شهر را کاهش می دهید چون در هرکجای شهر اراک می توانید مسافر جا به جا کنید.شما با ۱۰ ساعت فعالیت روزانه در تاکسی آس می توانید ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشید.

در زمان و مکان دلخواه خود کار کنید

درآمد بیشتر کسب کنید

هیچ اجباری در ساعت و مکان کاری شما نیست. رییس خودتان باشید و طبق برنامه شخصی خود در جامعه سفیران TAP30 فعالیت نمایید.

پیوستن به ناوگان تاکسی ما